תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 15
89%
מגדר
234 / 219
94%
כללי
268 / 248
93%