תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 117
509%
מגדר
234 / 215
92%
כללי
268 / 243
91%