תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 11
65%
מגדר
234 / 214
92%
כללי
268 / 242
91%