תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
34 / 28
83%
כללי
268 / 240
90%