תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 15
94%
מגדר
234 / 212
91%
כללי
268 / 239
90%