תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
34 / 26
77%
כללי
268 / 237
89%