תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 2
23%
מגדר
234 / 210
90%
כללי
268 / 235
88%