תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 1
12%
מגדר
234 / 208
89%
כללי
268 / 233
87%