תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
34 / 25
74%
כללי
268 / 232
87%