תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 3
50%
מגדר
34 / 24
71%
כללי
268 / 231
87%