תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 14
88%
מגדר
234 / 207
89%
כללי
268 / 230
86%