תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 14
83%
מגדר
234 / 206
89%
כללי
268 / 229
86%