תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 13
82%
מגדר
234 / 202
87%
כללי
268 / 225
84%