תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 13
82%
מגדר
234 / 201
86%
כללי
268 / 224
84%