תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 12
75%
מגדר
234 / 200
86%
כללי
268 / 223
84%