תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 111
483%
מגדר
234 / 199
86%
כללי
268 / 222
83%