תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 9
225%
מגדר
234 / 195
84%
כללי
268 / 218
82%