תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 11
69%
מגדר
234 / 194
83%
כללי
268 / 217
81%