תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 3
150%
מגדר
34 / 23
68%
כללי
268 / 216
81%