תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 4
67%
מגדר
34 / 22
65%
כללי
268 / 212
80%