תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 109
474%
מגדר
234 / 190
82%
כללי
268 / 211
79%