תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 2
23%
מגדר
234 / 187
80%
כללי
268 / 208
78%