תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 14
61%
מגדר
234 / 186
80%
כללי
268 / 207
78%