תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 107
466%
מגדר
234 / 185
80%
כללי
268 / 206
77%