תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 12
71%
מגדר
234 / 183
79%
כללי
268 / 204
77%