תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 12
600%
מגדר
34 / 21
62%
כללי
268 / 203
76%