תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 104
453%
מגדר
234 / 181
78%
כללי
268 / 201
75%