תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 10
63%
מגדר
234 / 177
76%
כללי
268 / 197
74%