תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 2
34%
מגדר
34 / 20
59%
כללי
268 / 196
74%