תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 10
100%
מגדר
234 / 176
76%
כללי
268 / 195
73%