תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 8
8%
מגדר
234 / 175
75%
כללי
268 / 194
73%