תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 13
57%
מגדר
234 / 174
75%
כללי
268 / 193
73%