תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 7
175%
מגדר
234 / 173
74%
כללי
268 / 192
72%