תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 12
67%
מגדר
234 / 172
74%
כללי
268 / 191
72%