תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 6
150%
מגדר
234 / 171
74%
כללי
268 / 190
71%