תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 9
57%
מגדר
234 / 169
73%
כללי
268 / 188
71%