תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 101
440%
מגדר
234 / 166
71%
כללי
268 / 185
70%