תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 9
90%
מגדר
234 / 165
71%
כללי
268 / 184
69%