תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 8
80%
מגדר
234 / 163
70%
כללי
268 / 182
68%