תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
34 / 19
56%
כללי
268 / 180
68%