תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 7
42%
מגדר
234 / 161
69%
כללי
268 / 179
67%