תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 97
422%
מגדר
234 / 157
68%
כללי
268 / 175
66%