תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 11
65%
מגדר
234 / 154
66%
כללי
268 / 172
65%