תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
234 / 151
65%
כללי
268 / 169
64%