תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
34 / 18
53%
כללי
268 / 164
62%