תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 10
59%
מגדר
234 / 146
63%
כללי
268 / 163
61%