תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 8
50%
מגדר
234 / 145
62%
כללי
268 / 162
61%