תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 2
34%
מגדר
34 / 17
50%
כללי
268 / 160
60%