תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 6
60%
מגדר
234 / 143
62%
כללי
268 / 159
60%