תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 88
383%
מגדר
234 / 142
61%
כללי
268 / 158
59%